DARMIN KONKURS ZA NAJBOLJI RUKOPIS
- UŽI IZBOR

UŽI IZBOR DARMINOG KONKURSA ZA NAJBOLJI RUKOPIS:
 
1. Zoran S. Nikolić, Ono što Hermes ne zna
2. Velid Beganović Borjen, Odjezd
3. Ivan Jocić Viševski, Strane
4. Silvana Marijanović, Pesme
5. Pavle Banjac, Ledeno doba
6. Dalibor Pejić, Mesečari
7. Zorica Jošić, Zelena zrela
8. Miroslava Odalović, Istorija pretrage
9. Aida Šečić Nezirević, Oko planete i dva uha
10. Ljiljana Madžar Stojković, Zdravo Đurđinka
 
Čestitamo! Uskoro ćemo vas obavestiti o terminu književne večeri na kojoj će se čitati tekstovi.