DARMIN KONKURS ZA NAJBOLJI RUKOPIS
- ŠIRI IZBOR

 
Na Darmin konkurs za najbolji rukopis tokom 4 meseca stiglo je 430 tekstova.
Nakon mnogo, mnogo čitanja, uredništvo Darme (Nađa Parandilović i Maša Tomanović) došlo je do selekcije šireg izbora u kom je ovih 26 rukopisa (rukopisi su ređani po redosledu pristizanja):
 
1. Aida Šečić Nezirević, Oko planete i dva uha
2. Zoran S. Nikolić, Ono što Hermes ne zna
3. Jadranka Milenković, Olivera uči nemački
4. Velid Beganović Borjen, Odjezd
5. Ivan Jocić Viševski, Strane
6. Silvana Marijanović, Pesme
7. Srđan Milićević, Zaboravljeni srpski grof
8. Ljubiša Subotić, Kratka istorija bolesti
9. Dejan Kanazir, Neonska plaža
10. Pavle Banjac, Ledeno doba
11. Dalibor Pejić, Mesečari
12. Zorica Jošić, Zelena zrela
13. Mili Đukić, Odlaganje šuta
14. Miroslava Odalović, Istorija pretrage
15. Slavko Mali, Skvendžobrndž
16. Ljiljana Madžar Stojković, Zdravo Đurđinka
17. Marija Rakić Mimica, Dvoje
18. Tena Lončarević, Talog, omča
19. Milan Todorović, Okean u brdima
20. Goran Grubišić, Pisful Bačka
21. Miloš Mitrović, Deda Mraz i deca koja ne postoje
22. Marija Marković, Ostrvsko bilje
23. Gordana Smuđa, Pedeset priča koje pamtim
24. Bojan Todorović, Karibu
25. Milica Milovanović, Da li si znao kako je teško nacrtati noć
26. Uma Vid, Od drveta
 
Hvala svima koji su poslali rukopise! 
 
Uži izbor, povodom kog će biti organizovano čitanje i druženje, biće objavljen 15. februara.