DARMA BOOKS

O NAMA
NIKOLA GAZDIĆ
CEO

Nikola Gazdić je student ekonomije. Preselio se 2014. u Njujork i od tada živi i radi na relaciji Njujork – Beograd. Zaljubljenik je u prirodu, profesionalno se bavi sportskim penjanjem. Pričom ga je zarazio deda i ova početna Nikolina strast je kasnije prerasla u ljubav prema knjigama i želju da se bavi izdavaštvom i tako okupi oko sebe ljude sa sličnim interesovanjima, što predstavlja sjajan način da se dobre priče dalje dele i čuju.

NAĐA PARANDILOVIĆ
UREDNICA

Nađa Parandilović je rođena 1990. godine u Priboju. Osnovne i master studije završila je na Filološkom faklultetu u Beogradu na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Više od tri godine bavi se lektorskim i uredničkim poslom u izdavaštvu. Radi istraživanja u oblasti prozodije i eksperimentalne fonetike. Zanimaju je sintaksa, kognitivna lingvistika i sociolingvistika, kao i umetnička funkcija jezika.

MAŠA TOMANOVIĆ
UREDNICA

Maša Tomanović rođena je 1995. godine u Beogradu. Završila je osnovne i master studije opšte književnosti i teorije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Interesuje je analiza književnog teksta, posebno stilistička kritika i naratologija. Najviše čita modernističku prozu i poeziju.  

DIZAJN

MILŠA NIKOLOVSKI

Milša Nikolovski je rođena 1996. godine u Beogradu gde je završila master studije na Arhitektonskom fakultetu. Zanimaju je svi domeni vizuelne kulture i mesta preklapanja sa verbalnim.

SARADNICI

JOVANA SAVIĆ
UREDNIK
DIEGO MALLO
DIZAJNER
STEFAN PIPER
PREVODILAC
STEFAN KOSTADINOVIĆ
PREVODILAC

Postoji knjiga koju biste voleli da vidite objavljenu kod nas?

Bilo da se radi o neafirmisanim domaćim autorima, zapostavljenim nacionalnim književnostima ili aktuelnim naslovima - pište nam!

Vaši predlozi su nam značajne smernice za dalji rad.